Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

W Nadleśnictwie Dretyń ustanowiono 47 takich pojedynczych pomników przyrody oraz 4 głazy narzutowe.

Dęby szypułkowe w oddz. 175d

Resources to get