Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC – Polska”

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Vaule Forestes – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o  „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce". Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „grupa Robocza FSC – Polska"

 Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie: http://pl.fsc.org/ w zakładce: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

  1. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Dretyń – plik w załączniku.
  2. W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

 W dniach 24.03 – 14.04 2014 roku Nadleśnictwo Dretyń przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (Kat. 6)

 Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa. Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać na adres: tomasz.kamaszyn@szczecinek.lasy.gov.pl    lub    pod nr tel. 59 858 16 55

              

Poniżej mapy z lokalizacją: